Typiske Sorgreaktioner


At Være
At Have
 • Bange
 • Ked af det
 • vred
 • fraværende
 • ensom
 • svært ved at sove
 • spiseproblemer
 • skyldfølelse
 • svært ved at koncentrere sig
 • svært ved, at finde ord og tale om tabet

Formålet med samværs- og samtalegrupperne er at give dig mulighed for at bearbejde dit tab

og din sorg sammen med andre unge, som har lignende erfaringer.

Målet er:

 • At du ved at mødes og snakke med andre, finder ud af dine egne tanker, følelser og reaktioner.
 • At du ved at spejle din historie i andres, lærer dig selv bedre at kende.
 • At du oplever et fællesskab gennem en svær og personlig sorgproces, som af mange unge opleves meget ensom.
 • At I unge i gruppen hjælper hinanden til bedre at kunne overskue livet og fremtiden.
 • At ansvarlige voksne styrer gruppens samtaler, således at der tages hånd om de følelser og reaktioner, der opstår, på det du og andre siger.
 • At du har et sted, hvor der er tid og mod til at lytte, snakke og dele smerten med andre.

 

Når vi mødes i gruppen taler vi bl.a. om:

 • Følelsen af svigt, ensomhed, vrede, savn, skyld, ansvar og glæde
 • Tiden sammen med afdøde før eller mens vedkommende var syg
 • Afskeden – bisættelsen - begravelsen
 • Den afdødes rolle for dig nu
 • Dit forhold til de andre i din familie: forældre, andre søskende og øvrige familiemedlemmer
 • Tanker om egen sygdom og død
 • Hvordan forholder du dig til mærkedage?
 • Frygten for at minder forsvinder
 • Om at bevarer mindet – og leve videre
 • Om at turde at være glad igen
 • Og meget meget mere