Sorggruppe Lemvig er et lokalt tilbud i Lemvig og omegn

Børn og unge i sorg er et lokalt tilbud i Lemvig og omegn, som har eksisteret siden slutningen af 2006. Formålet med samværs- og samtalegrupperne er at give børn og unge der har mistet en nærtstående, mulighed for at bearbejde sit tab og sin sorg sammen med andre børn og unge i samme situation.

 

Lokalgruppen blev etableret på foranledning af initiativ og donation af midler fra Lions Club Lemvig Lidenlund. En tilhørende styregruppe skal primært skabe de rammer der gør driften af grupperne bæredygtig, dvs. at sikre et økonomisk grundlag.

 

Der er i øjeblikket 12 -14 unge i sorggruppen, som har stor glæde af at kunne mødes hver anden uge.

 

Det er gratis for børn og unge at deltage, og det er til stadighed en stor opgave at skaffe de fornødne midler til drift af grupperne.

.

Styregruppen opfordrer derfor til at oprette medlemskab á 100 kr. Dette gøres ved indbetaling (husk at oplyse navn og adresse) direkte til konto i Vestjysk Bank:

 

Reg. Nr.: 7730

Konto nr.: 1181358

 

Du vil da fremover modtage et årligt medlemsbrev.

 

Vi er meget taknemmelige for ethvert bidrag.