Medlemskab og organisering

Børn og unge i sorg er et lokalt tilbud i Lemvig og omegn, som har eksisteret siden slutningen af 2006. Formålet med samværs- og samtalegruppen er at give børn og unge, der har mistet en nærtstående mulighed for, at bearbejde sin sorg sammen med andre børn og unge i samme situation.

Hvem står bag

Lions Lidenlund var i starten initiativtagere til gruppen, som nu er organiseret med en lokalstyregruppe.
Styregruppen har ansvaret for, at alle voksne man møder i gruppen har såvel personlig som uddannelsesmæssig erfaring, der gør dem kompetente til arbejdet.
Tilbuddet eksisterer i kraft af fundraiser, sponsorer og frivilliges indsats.
Arbejdet i sorggruppen støttes ved at oprette et medlemskab á kr. 150,-. Dette gøres ved indbetaling (husk at oplyse navn og mailadresse).
Reg. nr.: 7730
Konto nr.: 1181358
Mobile pay: 108601
Du vil da fremover modtage et årligt medlemsbrev.
Vi er meget taknemmelige for ethvert bidrag.